Registrer

Velkommen til Scrappeland.no

Her vil vi åpne og bygge opp vårt eget lille Scrappeland!!!

Registrer deg som bruker, lik oss på Facebook, følg oss på Twitter og pass på å sjekke tilbake for den store åpningen søndag 30.oktober klokken 10!

Blogg

 1. Postet 11.10.2013 22:29 av Scrappetinget
   
   
  1. Det begynner å bli kaldt utendørs    

   Kanskje noen til og med har opplevd årets første snø? 

    

   For oss scrappere, betyr det mer tid til å sitte inne og kose oss med scrappesakene! Håper det er mange av dere som får litt tid denne måneden til å kose dere med månedens gjestedesigner.


    
   Denne måneden har vi fått besøk av ei dame fra Tyskland, et forbilde for flere av oss i Scrappetinget.


   Hun har sin egen stil, og er kjempeflink til å dele av sin kunnskap og kreativitet, med å lage masse inspirerende videoer på YouTube, er aktivt med i mange designteam, og er flink til å dele på sosiale medier. Hun er en allsidig kunstner og artist, og vi ønsker henne varmt velkommen til Scrappeland! 

    

    

   Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB

    

    

   Vi ønsker hjertelig varmt velkommen til 


   JANNA WERNER

    

    

    

    

   Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB  Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB  Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB

    

    

    

   My name is Janna Werner, I am a designer and freelance writer who also teaches papercrafting (online) classes. I live in Oldenburg (Oldbg.), Germany, together with my husband and a few animals.

    

   My love for papercrafts and mixed media art evolved in 2010 when a friend of mine introduced me to scrapbooking. Since then I have been working together with well-known papercrafting companies, magazines and designers/artists. I am currently doing design work for Elle´s Studio, Crate PaperentreArtistes, American Crafts, Oh Deer Me Kit by Freckled Fawn and Two Peas in a BucketFurthermore I am teaching online classes and in-person workshops. On July 11, 2013 I released my first book "Paper Art"

    

   You can contact find me at jannawerner.de as well as on facebookpinterest, youtube, flickr, twitter and instagram.

    

   * * * * * 

    

   Navnet mitt er Janna Werner. Jeg er en designer og frilansforfatter som i tillegg også holder internettkurs i scrapbooking. Jeg bor i Oldenburg i Tyskland, sammen med min mann og dyrene våre.  

    

   Min kjærlighet for papirhobby og mixed media begynte å utvikle seg i 2010, da en av mine venner introduserte meg for scrapbooking. Siden da har jeg jobbet sammen med velkjente papirprodusenter, magasiner og designere/artister. Idag designer jeg for tiden for Elle´s StudioCrate PaperentreArtistesAmerican CraftsOh Deer Me Kit by Freckled Fawn og Two Peas in a Bucket. I tillegg holder jeg online kurs og in-person kurs/workshops rundt om på ulike tilstelninger. I juli 2013 lanserte jeg også min første bok som heter "Paper Art".

    

   Ikke vær redd for å kontakte meg på jannawerner.de og du finner meg også i sosiale medier, på facebookpinterestyoutubeflickrtwitter og instagram.

    

    

   Gather four different patterned papers, the patterns should be decent and the colors should not be more than two. 

   For this layout, I used 3 patterned papers in grey/white/black and one in yellow/white. The patterns are stripes and circles. You will also need paint mediums, stickers, ink, wood veneer, sewing machine, stencil, brush, alphabet stickers and glue.

    

   * * * * * 

    

   For oss i Scrappeland, har Janna laget en steg for steg tutorial for å lage en LO som hun har kalt On My Way. Hun ber dere finne fram 4 forskjellige mønsterark. Gjerne med tydelige og rene mønstre, og ikke mer enn to ulike farger. På hennes LO har hun brukt 3 ulike mønsterark i fargene grå/hvit/svart og ett i gul/hvit. Mønstrene er striper og sirkler. Du vil også trenge malingsmedium, malekost, klistremerker, blekk, trefigurer, symaskin, stensiler, alfabetstickers, og lim.


    

   Supply list:

   patterned paper (Custom and Craft), stickers (Custom and Craft), stamps (Craft Origine), ink (Tsukineko, Prima Marketing),  sewing machine and white thread, pencil, black pen (Faber-Castell), Gelatos (Faber-Castell), foil, water glass, brush,  alphabet stickers (American Crafts), wood veneer (Studio Calico), spray (Heidi Swapp), stapler, glue, scissors, photos.

    

    

   Place the photos where you want them to be – make a mark so you know where to add the paint. The photos on my page are overlapping, which adds dimension to the page.

    

   * * * * * 

    

   Plasser bildene der du vil ha dem - og pass på å markere rundt, så du vet hvor du kan påføre maling. Bildene på min layout overlapper hverandre, som gir litt dimensjon på siden. 

    


    

    

   Get a piece of plastic foil and apply water and paint. I used Gelatos by Faber-Castell, but you could also use spray, water colors or acrylic paint, for example. Spread the paint/water mixture on the foil, turn the foil around and push it onto the background paper. I used two different colors. I added them after each other to make sure, they don´t blend.

    

   * * * * * 

    

   Ta fram en bit med plast-folie og legg på litt vann og maling. Jeg har brukt Gelatos fra Faber-Castell, men du kan også bruke for eksempel spray, vannmaling, eller akrylmaling. Fordel vannmalingsblandingen på plastfolien, snu den rundt og press balndingen ned på bakgrunnspapiret ditt.  Selv brukte jeg to ulike farger, og la dem ved siden av hverandre for å være sikker på at de ikke skulle blande seg. 

    

    

    

    

   Let the paint dry. You can use a heat gun to speed up the drying process or a paper towel to get off the excess.

    

   * * * * * 

    

   La malingen tørke. Du kan gjerne bruke en varmepistol for at det skal tørke fortere, eller du kan bruke litt tørkepapir til å tørke av overflødig maling.

    

    

    

    

   After the paint has dried, add the stripes on top of the page as well as the photo corners on the bottom left and top right. Then, use a stencil and pencil to add a pattern on top oft he paint application.

    

   * * * * * 

    

   Etter malingen har tørket, legg på stripene øverst på siden i tillegg til bildehjørnene nederst til venstre og oppe til høyre. 

   Deretter, bruk en stensil og blyant til å markere et mønster på toppen av malingen. 

    


    

    

   Stamp images on white cardstock, using chalkboard ink creates a very intense and vibrant image. Cut the image out and apply it onto the page.

    

   * * * * * 

    

   Stemple motiver på hvit kartong, og dersom du bruker chalkboard ink gir det et intenst og klart trykk. Klipp ut motivet og fest det på LO'en. 

    

    

   Instead of glueing the stamped image on top of the page, I used a sewing machine to adhere it.

    

   * * * * * 

    

   Istedenfor å bare lime det stemplede motivet rett på prosjektet, brukte jeg symaskinen til å feste det med. 

    

    

   If you like, add splatters to the page. Use a brush to create big drops. Also add a few stamped images directly onto the page.

    

   * * * * * 

    

   Hvis du har lyst, kan du også legge til litt "splætter" på prosjektet ditt. Da bruker du en pensel med mist eller utvannet maling og tapper på den slik at det danner seg store dråper. Hvis du vil kan du også stemple litt rett på bakgrunnen. 

    


   Add small pieces of patterned paper behind the photos and adhere the photos with 3D dots. Like this, you can easily created depth on a page.

    

   * * * * * 

    

   Legg til små biter av mønsterark bak bildene og lim bildene med 3D limputer. Slik som jeg har gjort her. På den måten kan du lett lage litt dybde på en LO. 

    

    

    

   Use stickers and tags to create highlights. Do not use too many different colors, otherwise the page might get too heavy and wild. Glue some of them onto the page, use a sewing machine to adhere the others and/or use 3D dots. Bend the edges of the paper and stickers to create depth.

    

   * * * * * 

    

   Bruk klistremerker og tags til å lage litt høydepunkter og interessepunkt. Ikke bruk for mange ulike farger, for da kan LO'en bli litt for tung, vill og rotete. Lim noen av dem rett på siden, bruk symaskinen på andre, eller bruk 3D limputer. Bøy kantene av papiret og klistremerkene for å skape et dybdeuttrykk.

    

    

    

   To let the title pop out of the page, use different fonts and colors.

    

   * * * * * 

    

   For å få tittelen til å poppe litt ut av siden/stå litt ut fra resten av siden, bruk forskjellige fonter og farger.

    

    

    

   In the last step, add handwritten journaling – or, if you don´t like handwritten journaling, use a typewriter instead. Adding lines beneath the journaling emphasizes that part of the page. If you prefer straight lines, use a ruler.

    

   * * * * * 

    

   For det siste steget, bruk en håndskrevet journaling - eller, hvis du ikke liker håndskrevet journaling, kan du bruke en maskinskrevet tekst. Ved å legge til linjer under journalingteksten, understreker du på en måte den delen av siden. Hvis du foretrekker rette linjer, bruker du en linjal. 

    


    

   Now my challenge for you is this: 

   Use a patterned paper as background for the layout.

   Add paint – either with plastic foil, like I did, or in any other way. Try to use at least three different colors on the

    scrapbooking page and add two photos.

    

    

   Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB  Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB  Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB


    

   Utfordringen min til dere ble da slik: 

   Bruk et mønsterark som bakgrunn for en LO.

   Legg til maling - enten sammen med plastikk folie, slik jeg gjorde, eller på en annen måte. Prøv å bruke minst 3 forskjellige farger på LO'en og 2 bilder.

    

    

   Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB

    

   Then it remains for us in Scrappeland to say a big THANK YOU to Janna Werner for joining us with this great step-by-step tutorial and challenge!  

    

   We are very grateful, and are exited to see what you members will be creating for this challenge!! 

    

   * * * * * 

    

   Da sier vi her i Scrappeland så utrolig masse TAKK til Janna Werner for å delta hos oss med sin flotte steg for steg - tutorial og utfordring!  

    

   Vi er veldig takknemlige, og gleder oss veldig til å se hva dere medlemmer kommer til å skape med denne utfordringen!! 

    

    

   Legg bidragene deres inn i galleriet under kategorien for gjestedesigneren, og lever bidraget i denne forumtråden innen lørdag 30.november kl.23.59


    


   Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB

    

    

    

    

   Vi i Scrappetinget har storkost oss med oppgaven:


    

   Ragna:

    


    

   Stine:

    


    

   Hege:

    


    

   Scrappegal:

    

    

    Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB LYKKE TIL! Navn:		scrapbooksmiley.gif Visninger:	0 Størrelse:	12,1 KB


    

    


   

Kommentarer

Du må være logget inn for å kunne skrive kommentarer.
Det er ingen kommentarer enda. Vær den første!
 
Back to Top